فرصت های شغلی 


فرصت های برگزیده


 • طراح گرافیک

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم و آقا 

  ✅ سابقه کار   : ترجیحا با سابقه

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8.15 الی 18.30  

  ✅ سن : حداکثر 35 سال

  ✅ محدوده کار  : سه راه شهریار  

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ توضیحات : ناهار و سرویس ، مسلط به Corel و Photoshop

 • مدیر مالی

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ سابقه کار   : 5 سال سابقه کار 

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 18 ( پنج شنبه تا ساعت 16)

  ✅ محدوده کار  : علی آباد قاجار 

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ مسیر سرویس : میدان قزوین ، مترو زمزم ، آزادگان

 • خدمات پس از فروش

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ مدرک تحصیلی  : حداقل کاردانی 

  ✅ رشته تحصیلی  : صنایع - مکانیک

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه کار 

  ✅ حقوق : توافقی  

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 12 )

  ✅ سن : حداکثر 30 سال

  ✅ محدوده کار  : خیابان آزادی 

  ✅ توضیحات : همراه با آموزش 


فرصت های پر بازدید 


 • اپراتور

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ مدرک تحصیلی  : حداقل دیپلم

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8.30 الی 17 ( پنج شنبه ها تا 12 ) 

  ✅ سن :  تا 35 سال

  ✅ محدوده کار  : آفریقا

  ✅ توضیحات : مسلط به کامپیوتر و با روابط عمومی بالا

 • مدیر فنی

  ✅شهر : کرج

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا  

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی 

  ✅ رشته تحصیلی  : عمران

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ سابقه کار   : 3 سال بیمه

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 15  

  ✅ محدوده کار  : کرج

  ✅ سرویس : از محدوده آزادی

   

 • کارشناس بازرگانی

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا  

  ✅ مدرک تحصیلی  : کاردانی به بالا

  ✅ رشته تحصیلی  : مرتبط 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی  

  ✅ سابقه کار   : 3 سال سابقه کار

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 17

  ✅ محدوده کار  :  سه راه شهریار

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ مسیر سرویس : از شهریار 


برای اطلاعات بیشتر درباره فرصت های شغلی با ما تماس بگیرید


فرصت های شغلی فعال


 • کارشناس بازرگانی

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی

  ✅ رشته تحصیلی  : مرتبط

  ✅ سابقه کار   :  سال سابقه کار 

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8.30  الی 17

  ✅ محدوده کار  : شریعتی

  ✅ توضیحات : مسلط به زبان انگلیسی - مکاتبات بین الملل  - آشنا به امور ترخیص - ثبت سفارشات و ترخیص گمرکات داخلی و بین المللی

 • سرپرست تولید

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا  

  ✅ مدرک تحصیلی  : کاردانی به بالا

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی  

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه کار 

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 17

  ✅ محدوده کار  : سه راه شهریار

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ مسیر سرویس : از شهریار 

 • کارشناس کنترل کیفیت

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا  

  ✅ مدرک تحصیلی  : کاردانی به بالا

  ✅ رشته تحصیلی  : مرتبط 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی  

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه کار در زمینه قطعات خودرو

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 17

  ✅ محدوده کار  : سه راه شهریار

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ مسیر سرویس : از شهریار 

 • مسئول دفتر

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ حقوق :  مطابق قانون وزارت کار 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 17.30 ( پنج شنبه ها تا 13 )

  ✅ سن : 35 تا 40 سال

  ✅ محدوده کار  :  انقلاب

  ✅ توضیحات : مسلط به تایپ و روابط عمومی بالا

 • کارمند اداری

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ مدرک تحصیلی  :  کارشناسی

  ✅ حقوق :  مطابق قانون وزارت کار 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 17

  ✅ محدوده کار  :  فرمانیه

  ✅ توضیحات : مسلط به Excel

 • اپراتور

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  و آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : کاردانی و کارشناسی

  ✅ حقوق :  مطابق قانون وزارت کار 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 16.30 ( پنج شنبه ها تا 12 )  

  ✅ سن : حداکثر 30 سال 

  ✅ محدوده کار  :  پاسگاه نعمت آباد

  ✅ توضیحات : مسلط به  Excel ، شرکت معتبر در زمینه مواد خوراکی

 • مسئول دفتر

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم 

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه

  ✅ حقوق :  مطابق قانون وزارت کار 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 16.30 ( پنج شنبه ها تا 12 )  

  ✅ سن : حداکثر 35 سال 

  ✅ محدوده کار  :  روبروی پارک ملت

  ✅ توضیحات : مسلط به آفیس

 • حسابدار

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  و آقا 

  ✅ مدرک تحصیلی  :کارشناسی 

  ✅ رشته تحصیلی  : حسابداری 

  ✅ حقوق :  توافقی  

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 9  الی 17.30 ( پنج شنبه ها تا 14 )  

  ✅ محدوده کار  :  کیلومتر 4 جاده قدیم

  ✅ توضیحات : مسلط به نرم افزار مناد 

 • مدیر فنی

  ✅شهر : کرج

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا  

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی 

  ✅ رشته تحصیلی  : عمران

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ سابقه کار   : 3 سال بیمه

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 15  

  ✅ محدوده کار  : کرج

  ✅ سرویس : از محدوده آزادی

   

 • اپراتور

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ مدرک تحصیلی  : حداقل دیپلم

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8.30 الی 17 ( پنج شنبه ها تا 12 ) 

  ✅ سن :  تا 35 سال

  ✅ محدوده کار  : آفریقا

  ✅ توضیحات : مسلط به کامپیوتر و با روابط عمومی بالا

 • کارمند فروش

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ حقوق :  توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 9 الی 17.30 ( پنج شنبه ها تا 13 ) 

  ✅ سن : 25 تا 35 سال

  ✅ محدوده کار  : ولیعصر

   


 • حسابدار

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  و آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی

  ✅ سابقه کار   : 1 سال سابقه 

  ✅ حقوق : تقریبا 1.000.000 + اضافه کار

  ✅  بیمه : حق بیمه پرداخت میشود

  ✅ ساعت کاری  : 8.30 الی 18 (پنج شنبه ها تا ساعت 15 )

  ✅ سن : حداکثر 28 سال

  ✅ محدوده کار  : بریانک

  ✅ توضیحات : آشنا به به هلو ، مسلط به اکسل

 • کارشناس فروش

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم 

  ✅ مدرک تحصیلی  : دیپلم

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه 

  ✅ حقوق : مطابق قانون وزارت کار   

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 13 )

  ✅ سن : حداکثر 30 سال

  ✅ محدوده کار  : کیلومتر 5 جاده قدیم

   

 • خدمات پس از فروش

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ مدرک تحصیلی  : حداقل کاردانی 

  ✅ رشته تحصیلی  : صنایع - مکانیک

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه کار 

  ✅ حقوق : توافقی  

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 12 )

  ✅ سن : حداکثر 30 سال

  ✅ محدوده کار  : خیابان آزادی 

  ✅ توضیحات : همراه با آموزش 

 • مسئول دفتر

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم 

  ✅ مدرک تحصیلی  : حداقل کاردانی 

  ✅ سابقه کار   : ترجیحا با سابقه

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 9 الی 18 

  ✅ سن : حداکثر 35 سال

  ✅ محدوده کار  : میدان ونک

  ✅ توضیحات : مسلط به تایپ و اینترنت ، Word و Excel

 • تحصیلدار

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :   آقا 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8 الی 16.30  

  ✅ سن : حداکثر 30 سال

  ✅ محدوده کار  : خیابان آزادی   

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ توضیحات : گواهینامه موتور 

 • سرویس کار آب سرد کن

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : دیپلم فنی 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ حقوق : 1.500.000

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8 الی 17 

  ✅ سن : حداکثر 40 سال

  ✅ محدوده کار  : کارگر شمالی 

   

 • انباردار

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : دیپلم و کاردانی

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ سابقه کار   : 3 سال سابقه کار 

  ✅ حقوق : مطابق قانون وزارت کار + مزایا ( تقریبا 1.500.00 به بالا )

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 7 الی 16.30 

  ✅ محدوده کار  : گرمدره

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ توضیحات :  ناهار ، مسلط به نرم افزار همکاران سیستم 

 • مدیر مالی

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ سابقه کار   : 5 سال سابقه کار 

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 18 ( پنج شنبه تا ساعت 16)

  ✅ محدوده کار  : علی آباد قاجار 

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ مسیر سرویس : میدان قزوین ، مترو زمزم ، آزادگان

 • حسابدار

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  ترجیحا  آقا

  ✅ مدرک تحصیلی  : کارشناسی 

  ✅ رشته تحصیلی  : حسابداری 

  ✅ خدمت سربازی : پایان خدمت سربازی 

  ✅ سابقه کار   : 2 سال سابقه کار  در شرکت های تولیدی 

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8  الی 17  

  ✅ محدوده کار  :  خیابان قائم مقام فراهانی 

  ✅ توضیحات :  فعال و با انگیزه

 • طراح گرافیک

   ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم و آقا 

  ✅ سابقه کار   : ترجیحا با سابقه

  ✅ حقوق : توافقی 

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8.15 الی 18.30  

  ✅ سن : حداکثر 35 سال

  ✅ محدوده کار  : سه راه شهریار  

  ✅ سرویس : دارد

  ✅ توضیحات : ناهار و سرویس ، مسلط به Corel و Photoshop

 • مسئول دفتر

  ✅شهر : تهران

  ✅ جنسیت مورد نیاز :  خانم  

  ✅ حقوق : مطابق قانون وزارت کار

  ✅  بیمه : دارد

  ✅ ساعت کاری  : 8 الی 18 ( پنج شنبه ها تا ساعت 16)  

  ✅ محدوده کار  :  تهرانپارس 

  ✅ توضیحات : پاسخگو به تماس ها + ثبت سفارشات + روابط عمومی 


 
 
 

logo-samandehi